A. Temeljni dokumenti

Dekret o osnivanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu - latinski i hrvatski

Statuti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

Ugovor o suradnji FFDI i Sveučilišta u Zagrebu

Ugovor o položaju i djelovanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu

Statut Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (14. ožujka 2017.)

B. Pravilnici

Pravilnik o ustroju i djelovanju

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima

Pravilnik o poslijediplomskim studijima

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Kućni red

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu Studentskog zbora FFDI

Statut Studentskog zbora FFDI

Izmjene Statuta Studentskog zbora FFDI

Pravilnik o postupanju s pečatima, žigovima i štambiljima te o korištenju naziva, grba i zastave (objavljeno 15.12.2017.)

C. Odluke

Odluka o službenoj komunikaciji

Odluka o radnom i uredovnom vremenu

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Odluka o naknadama

Odluka o oslobođenju od participacije u troškovima obrane diplomskoga rada u akademskoj godine 2017./2018.

Odluka o participaciji u troškovima studija studenata preddiplomskih i diplomskih studija FFDI u ak. god. 2013./14. i 2014./15.

Odluka o pragu za upis na diplomske studije

Uvjeti upisa u diplomske studije

Tijek i završetak diplomskog studija

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2018.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

D. Osiguranje kvalitete

Strategija razvoja Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu

Strateški program znanstvenih istraživanja (2015-2020)

Politika osiguranja kvalitete FFRZ

E. Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2017.

F. Registri ugovora (sklopljeni do 31.12.2017.)

Ugovor o opskrbi prirodnim plinom