Javni natječaj za izbor:

- jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, grani: kanonsko pravo, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, s punim radnim vremenom;

- jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području: Društvene znanosti, polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani: poremećaji u ponašanju, bez zaključivanja ugovora o radu.
 
Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta

Izdanje: Glas Slavonije

Broj oglasa u izdanju: p-85

Stranica tiskanog izdanja:

Datum tiskanog izdanja: 23. 01. 2018.

---

Vrsta oglasa: Job Offer

Izdanje: EURAXESS

Broj oglasa u izdanju: id:273544; id: 273548

Datum: 23. 01. 2018.

---

Izdanje: NN 8/2018  

Broj oglasa u izdanju: 352
Stranica tiskanog izdanja: 23
Datum tiskanog izdanja: 24. 01. 2018.