Knjižnica ima oko 150. 000 svezaka i oko 1.000 naslova periodike. Godiš¡nji priliv je oko 1.500 knjiga i oko 300 kompleta časopisa. Osim nešto rukopisa, ima i 25 inkunabula te oko 3.000 svezaka starih knjiga (16. - 18. st.). Ima vrijedne zbirke neophodne za znanstveni rad: sabrana djela značajnijih filozofa, Patrologia graeca et latina (Migne) Acta Sanctorum, Analecta Bollandiana, Illyricum Sacrum, Bullarium Magnum, starije i novije bibliografije isusovačkih pisaca i sl. Glavninu fonda čine publikacije iz filozofije, teologije, društvenih znanosti, povijesti, književnosti i umjetnosti.

 

 

 

 

Molimo Vas da sve ponude šaljete isključivo putem mail-a.