Redoviti profesori

 • prof. dr. sc. Ivan Koprek SJ Open or Close

  Koprek

  Rođen 1954. godine. B.A. iz filozofije, B.A. iz teologije, M.A. iz filozofije, Ph.D. u Münchenu. Boravio na Marquette University (SAD) i na Boston Collegeu (SAD). Obavljao je službu dekana u vremenskom razdoblju od 1995. do 2001. godine. Autor je brojnih knjiga, znanstvenih i stručnih članaka u inozemnim i domaćim filozofskim časopisima. Urednik je međunarodnoga časopisa Disputatio Philosophica.

  Kolegiji: Opća i individualna etika, Socijalna etika, Filozofija kulture
  E-mail: ikoprek@ffdi.hr

 • prof. dr. sc. Anto Mišić SJ Open or Close

  amisic

  Rođen 1953. godine u Živinicama (BiH). B.A. iz filozofije u Zagrebu, B.A. iz teologije u Zagrebu, M.A. iz patrologije i patrističkih znanosti (Augustinianum – Rim). M.A. i Ph.D. iz filozofije PUG Rim, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu. Objavio djelo: Od duše do Boga – Elementi Augustinove filozofije, te više priručnika za studente. Urednik je Zbornika Crkva i zdravo društvo. Voditelj je znanstvenoga projekta Neoskolastička filozofija u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću.

   Kolegiji: Metafizika, Ranokršćanska književnost, Renesansna filozofija, Hrvatska renesansna filozofija, Povijest kršćanstva (I i II)

  E-mail: amisic@ffdi.hr

 • mons. prof. dr. sc. Valentin Pozaić SJ Open or Close

  pozaic

  Pomoćni biskup zagrebački od 2. veljače 2005. Rođen 1945. u Selnici, župa Marija Bistrica. Temeljne filozofsko-teološke studije završio je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove (FTIDI) u Zagrebu (1973). Doktorat iz moralne teologije postigao je 1984. na Papinskom sveučilištu Gregoriana (PUG) u Rimu. Fundamentalni i specijalni moral predavao je potom na Teološkom studiju FTIDI afiliranom PUG. Gost predavač na PUG (1991-1994). Glavni i odgovorni urednik časopisa Obnovljeni život (1987). Godine 1986. osnovao je Centar za bioetiku. Jedan je od osnivača udruge Hrvatsko katoličko liječničko društvo (1991) te organizator više znanstvenih simpozija. Član je The Hastings Center za bioetiku i član nekoliko etičkih povjerenstava.

  Kolegiji: Kršćanska etika, Bioetika
  E-mail: valentin.pozaic@ftidi.hr

 • prof. dr. sc. Nikola Stanković SJ Open or Close

  nstankovic

  Rođen 1946. godine. Studirao je filozofiju i teologiju u Zagrebu, Münchenu i Rimu. Doktorirao je u Rimu disertacijom »Justificatio Dei bei Lew Schestow. Der Kampf gegen das Böse«. Kao dopredsjednik HFD bio je predsjednik Organizacijskog odbora Dani Frane Petrića. Objavljena djela: Zrno nade, Klica vjere, Izazov ljubavi.

  Kolegiji: Filozofija o Bogu, Povijest antičke filozofije
  E-mail: snikola@ffdi.hr

 • prof. dr. sc. Marijan Steiner SJ Open or Close

  marijan steiner

  Rođen je 1949. u Zagrebu, gdje je na Muzičkoj akademiji god. 1973. diplomirao na historijskom odjelu. U isusovački red stupio je 1976. Završio je studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu i 1981. zaređen za svećenika. God. 1984. postiže u Rimu dva licencijata (magisterija): iz liturgike na Papinskom liturgijskom institutu i iz gregorijanskog pjevanja na Papinskom institutu za crkvenu glazbu. Doktorirao je teologiju 1992. god. u Innsbrucku (Austrija). Nekoliko godina vršio je službu duhovnika i odgojitelja bogoslova u Kolegiju Družbe Isusove u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i na Teološkom studiju predaje sistematsku teologiju, liturgiku i crkvenu glazbu. Član je Liturgijske komisije Hrvatske biskupske konferencije. Koautor je dviju knjiga i pisac većeg broja članaka. Uredio je tri knjige s područja filozofije i teologije.

  Kolegiji: Dogmatska teologija, Liturgika
  E-mail: msteiner@ffdi.hr

 • prof. dr. sc. Josip Jelenić SJ Open or Close

  Jelenic.jpg

  Kolegiji: Sociologija i socijalni nauk Crkve

Izvanredni profesori

 • prof. dr. sc. Ivan Šestak SJ Open or Close

  sestak1.jpg

  Rođen 1960. u Varaždinu. B.A. iz filozofije, B.A. iz teologije u Zagrebu, M.A. iz filozofije u Rimu (PUG) te Ph.D. iz filozofije u Innsbrucku. Od 1998. do 2007. urednik časopisa Obnovljeni život. Od 2004. do 2010. je prodekan, a od 2010. dekan Fakulteta. Voditelj je projekta "Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća".

  Kolegiji: Filozofska antropologija, Povijest suvremene filozofije, Hrvatska kršćanska filozofija

  E-mail: isestak@ffdi.hr

  Web: Tko je tko u hrvatkoj znanosti (I. Šestak)

 • prof. dr. sc. Tonči Trstenjak SJ Open or Close

  tonci trstenjak

  Rođen 1944. B.A. iz filozofije (FTI), B.A. iz teologije (FTI), M.A. iz pastoralne teologije i katehetike u Rimu (UPS), Th. D. u Rimu (PUG). Urednik časopisa Obnovljeni život (1988-1991), od 1991. osnivač i urednik Programa religijske kulture HTV. Od 1980. predaje pastoralnu teologiju i katehetiku na Teološkom studiju Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu. Autor je mnogih znanstvenih, stručnih i popularnih članaka u domaćim i stranim publikacijama i časopisima. Autor je desetak dokumentarnih filmova, voditelj i urednik mnoštva kontakt-emisija, intervjua i reportaža na HTV-u. Od 1988. do danas po četvrti put je član vodstva Hrvatske zajednice bračnih susreta (HZBS) i Europskog vijeća „Marriage Encounter“, voditelj Vikenda za bračne parove i Dubokog vikenda. Predsjednik je Lions kluba „Agram“ u Zagrebu.

  Kolegiji: Religijska metodika i didaktika
  E-mail: atrstenjak@ffdi.hr

 • prof. dr. sc. Mijo Nikić SJ Open or Close

  nikic_mijo.jpg

  Rođen 1953. godine u G. Zoviku kod Brčkog, (BiH). Nakon studija filozofije i teologije u Zagrebu na Jordanovcu, zaređen je za svećenika Družbe Isusove 1980. godine u Zagrebu. Magistrirao iz dogmatske teologije (1983) iz dubinske psihologije (1990) na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Doktorirao iz teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. Naslov doktorskoga rada: Slika Boga u novim religijskim pokretima: Jehovini svjedoci, Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana (Mormoni), Crkva ujedinjenja (Sun Myung Moon), New Age. Urednik je dvaju zbornika Novi religiozni pokreti (1977) i Reinkarnacija i/ili uskrsnuće (1998).

  Kolegiji: Dogmatska teologija, Psihologija
  E-mail: mnikic@ffdi.hr

 • prof. dr. sc. Pero Vidović SJ Open or Close

  Pero Vidovic

  Rođen 1950., Duboko (Konjic, BiH). Bakalaureat iz filozofije (FTI DI, Zagreb), bakalaureat iz teologije (FTI DI, Zagreb), magisterij (licencijat) iz biblijskih znanosti (P. I. Biblicum, Rim), visoka diploma biblijskih studija (DSEB: Institut Catholique de Paris, Universitas C. Parisiensis, Pariz), doktorat iz (biblijske) teologije (P. S. Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe, Rim). Od 1985. predaje više biblijskih kolegija na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu i na Teološkom studiju (Zagreb) afiliranom Teološkom fakultetu P. U. Gregoriana (Rim). U zimskom semestru 2008./2009. predavač na sveučilištu P. S. Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe (Rim). Objavljuje radove s biblijskom tematikom: enciklopedijske, leksikonske, stručne, znanstvene… Urednik za struku biblijskih znanosti u Općem religijskom leksikonu (Zagreb).
  Rektor Kolegija Družbe Isusove (Zagreb, 2000.–2007.). Član više udruga: Hrvatsko katoličko biblijsko djelo (Zagreb); Biblijski institut KBF Sveučilišta u Zagrebu; Centar za bioetiku FTI (Zagreb, reg. UNESCO, Pariz); Društvo ex-studenata (P. I. Biblicum, Rim); Francusko biblijsko društvo (ACFEB, Pariz).

  Kolegiji: Sveto pismo (Novi zavjet)
  E-mail: esthet2@gmail.com
  W
  eb: Tko je tko u hrvatskoj znanosti (P. Vidović)

 • prof. dr. sc. Ivo Antunović SJ Open or Close

  antunovic

  Rođen 1965. u Kućanima (BiH). B.A. iz filozofije, B.A. iz teologije u Zagrebu, M.A. i Th.D. iz teologije na Gregorijani (Rim). Od 2003. predaje dogmatsku teologiju na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove i srodne predmete na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Sudjeluje i organizira međunarodne simpozije s kojih uređuje dva zbornika: ”Religijske teme u likovnim umjetnostima” (2003) i ”Religije i život” (2005). Objavio više članaka u zbornicima i časopisima. Od 2001. vrši službu duhovnika u Kolegiju Družbe Isusove u Zagrebu.

  Kolegiji: Dogmatska teologija
  E-mail: iantunovic@ffdi.hr

Docenti

 • doc. dr. sc. Anto Pavlović SJ Open or Close

  Pavlovic

  Rođen 1970 u Varešu (BiH). B.A. iz filozofije na FFDI-u, B.A. iz teologije na FTI-u, M.A. iz filozofije na Gregorijani (Rim), Ph. D. iz filozofije na Gregorijani (Rim) na temu “I fondamenti metafisici dei concetti soggetto-soggettivita’ e altro-alterita’ nel pensiero di Joseph de Finance”.

  Kolegiji: Uvod u filozofiju, Filozofija religije
  E-mail: apavlovic2010@gmail.com

 • doc. dr. sc. Dalibor Renić SJ Open or Close

  Filozofiju studirao na FFDI-ju u Zagrebu (BA, MA) te doktorirao u Dublinu na Milltown Institute (National University of Ireland) 2010. godine. Teologiju diplomirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu 2004. Objavio niz članaka iz područja filozofije spoznaje, filozofije religije, metafizike, te knjigu Ethical and Epistemic Normativity: Lonergan and Virtue Epistemology (Marquette University Press, 2012). Rođen 1977. u Travniku. Od 2014. prodekan FFDI-ja.

  E-pošta: drenic@ffdi.hr

  Kolegiji: Filozofija spoznaje, Logika, Analitička filozofija, Filozofija religioznog iskustva

  Mrežna stranica: Tko je tko u hrvatskoj znanosti (D. Renić)

 • doc. dr. sc. Niko Bilić SJ Open or Close

  images.jpgIz Zagreba, član Družbe Isusove, svećenik, doktorirao na Sveučilištu Franje Leopolda u Innsbrucku 2006. na temu Jeruzalem i narodi u posljednjim poglavljima proroka Zaharije. Autor nekoliko knjiga iz biblijske teologije i niza popularnih članaka, suradnik u elektroničkim medijima s religijskim temama. Nastavnik na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove od 1997. na religijskim znanostima i dugogodišnji suradnik na Obiteljskoj školi Filozofsko-teološkoga instituta. Predaje na Teološkom studiju FTI, FER-u, TFMVI i pri HKVRPP, a sudjeluje i u radu CEP-a. Od 2007. redoviti je propovjednik u Nacionalnom svetištu Majke Božje u Mariji Bistrici. U okviru programa cjeloživotnoga obrazovanja FFDI-a redovito daje duhovne vježbe i vodi tečajeve iz biblijske duhovnosti.

  Kolegiji: Sveto pismo (Stari zavjet), Biblijska antropologija (Antropologija Staroga i Novoga zavjet); Mudrosna literatura u Starom zavjetu; Vjera i politika u Starom zavjetu; Hebrejski jezik Svetoga pisma

  Mrežna stranica: Ad maiorem Dei gloriam

   

 • doc. dr. sc. Anto Gavrić OP Open or Close

  gavric.jpg 
  Rođen 1968. u mjestu Gornja Vrućica, općina Teslić, BiH. Teologiju studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a zatim na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska), gdje 1995. postiže magisterij iz teologije, iz područja srednjovjekovne filozofije. U Fribourgu 
  2003. postiže i doktorat pod naslovom "Le De modis rerum de Rémi de Florence O.P. (+ 1319.). Edition critique et études doctrinales." Do 2008. bio zaposlen na Sveučilištu u Fribourgu. 2008. izabran za provincijala Hrvatske dominikanske provincije; 2012. izabran na novi mandat od četiri godine. Od travnja 2010. zaposlen je na Hrvatskim studijima - Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Član Societe internationale pour l´Etude de la Philosophie medievale (Louvain-la-Neuve), kao i Hrvatskoga društva katoličkih novinara.

  Kolegiji: Povijest antičke filozofije, Povijest filozofije srednjega vijeka
  Web: Tko je tko u hrvatskoj znanosti (A. Gavrić)

 • doc. dr. sc. Tadija Milikić SJ Open or Close

  tadija milikc

  Rođen 1965. u Derventi (BiH). Bakalaureat iz filozofije i teologije u Zagrebu. Magisterij (1999) i doktorat (2005) na PUG u Rimu. Na Teološkom studiju Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove afiliranom Teološkom fakultetu PUG predaje od 2006. kolegij Theologia moralis fundamentalis (I i II) te održava praktikume iz područja moralne teologije. Objavio izvadak doktorske disertacije “Come interpretare san Tommaso in materia di coscienza? Un confronto critico tra le opere di Domenico Capone e Servais Pinckaers”.

  Kolegiji: Moralna teologija
  E-mail: tmilikic@yahoo.com

 • doc. dr. sc. Dražen Volk SJ Open or Close

  Kolegiji: Uvod u filozofiju, Povijest suvremene filozofije

 • doc. dr. sc. Antun Volenik SJ Open or Close

  p-Antun-Volenik.jpg

  Rođen je 1972. u Belom Manastiru, Hrvatska. B.A. iz filozofije (1995.), B.A. iz teologije (2001.) FTI Zagreb - PUG Rim. M.A. katehetike i religijskih studija (2007.) "Lumen Vitae" Bruxelles - KUL Belgija. PhD iz teologije (2013.) Sveučilišta u Zagrebu. Edukacija iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije (2013-2014) CLCC - St. Luc institut, Sjedinjene Države i kliničke psihoterapije (2014-2016) - HIP / EAIP. Od 2008. do 2011. član nacionalnog tima Zajednice bračnih susreta (ME) za Hrvatsku. Od 2008. do 2013. godine nacionalni crkveni asistent Zajednice kršćanskog života za Hrvatsku (CLC). Od 2010. do 2015. član formativnog tima skolastičke zajednice „Ante Gabrić“. Govori engleski, francuski i talijanski. Služi se njemačkim i španjolskim. Do sada objavio nekoliko knjiga te više znanstvenih članaka.

  Kolegiji: Religijska metodika i didaktika

  E-mail: voleniksj@gmail.com

Viši asistenti

 • dr. sc. Željko Paša SJ Open or Close

  Isusovac, rodom iz Molva. Rođen 1971. u Koprivnici. Studirao filozofiju na FFDI (B.A.), teologiju na FTIDI u Zagrebu (B.A.), arapski i islamske znanosti u Dar Comboni, u Kairu (B.A.) te grčko-patrističku teologiju (M.A, 2010) i sirsko-arapske pisce (PhD, 2013) na Papinskom orijentalnom institutu u Rimu. Od 2013. “postdoctoral researcher” na PIO u Rimu i CEDRAC, Université Saint-Joseph de Beyrouth, u Libanonu. Voditelj projekta: Anthology of Christological texts in Arabic Christian Writers: Nestorians; Jacobites; Kopts; Melkites. Član istraživačkih timova: GRAC (Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana); NASCAS (The North American Society for Christian Arabic Studies); IQSA (International Qur’anic Studies Association).

  Kolegiji: Bizantska filozofija; Arapska filozofija; Kršćanski Istok.

  E-mail: zeljko.pasa@usj.edu.lb

   

 • dr. sc. Anita Calvert Open or Close
  Dr. Anita Calvert je postdoktorand na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Trenutno je na postdoktorskom istraživanju iz etike vrlina na Sveučilištu u Londonu, Heythrop College. Aktivna je članica Centra za poslovnu etiku te asistira na kolegijima Filozofija kulture i Opća i individualna etika. 

Asistenti

Profesori u miru

Pozvani nastavnici

akademik prof. dr. sc. Mislav Ježić – Indijska filozofija, Istočne religije (Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet)
prof. dr. sc. Stipe Kutleša – Filozofija znanosti (Institut za filozofiju, Zagreb)
prof. dr. sc. Erna Banić-Pajnić – Hrvatska filozofija (Institut za filozofiju, Zagreb)
prof. dr. sc. Ivan Kordić – Filozofska hermeneutika, Metafizika (Institut za filozofiju, Zagreb)
prof. dr. sc. Josip Talanga – Politička filozofija (Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji)
prof. dr. sc. Stipan Tadić – Uvod u sociologiju, Katolička društvena etika (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)
prof. dr. sc. Kristijan Krkač - Epistemologija (Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta)
prof. dr. sc. Daniel Miščin - Metafizika, Estetika (DIU Libertas)
prof. dr. sc. Rene Medvešek - Retorika (Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti)
prof. dr. sc. Mladen Puškarić – Sociologija (Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji)

prof. dr. sc. Winfried Löffler – Filozofija o Bogu, Analitička filozofija (Sveučilište u Innsbrucku – Katholisch-Theologische Fakultät)prof. dr. sc. Andreas Vonach – Biblija: Stari zavjet (Sveučilište u Innsbrucku – Katholisch-Theologische Fakultät)
prof. dr. sc. Josef Quitterer – Filozofska antropologija (Sveučilište u Innsbrucku – Katholisch-Theologische Fakultät)
prof. dr. sc. Noel Sheth SJ – Istočne religije (Jnana-Deepa Vidyapeeth, Pontifical Institute of Philosophy and Religion, Pune, India)

doc. dr. sc. Marinko Šišak – Politička filozofija (Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji)
doc. dr. sc. Vladimir Lončarević – Granična pitanja književnosti i religije, Značajna djela svjetske književnosti (Ured Predsjednika RH, Zagreb)
doc. dr. sc. Ivana Ogrizek - Biškupić – Uvod u znanstveni rad (Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić)
doc. dr. sc. Stjepan Špoljarić – Renesansna filozofija, Uvod u filozofiju povijesti (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH, Zagreb)
doc. dr. sc. Trpimir Vedriš – Povijesti kršćanstva (Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet)
doc. dr. sc. Barbara Ćuk – Povijest filozofije
doc. dr. sc. Borna Jalšenjak – Povijest filozofije novoga vijeka, Filozofska antropologija (Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta)
doc. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med. - Bioetika (Klinička bolnica Dubrava)
doc. dr. sc. Mirjana Radan, dr. med., prof. – Bioetika (Županijska bolnica u Čakovcu)
doc. dr. sc. Šime Demo - Latinski jezik (Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji)

dr. sc. Aziz Hasanović – Islam
dr. sc. Natali Hrbud – Povijest filozofije
dr. sc. Mirko Mlakar – Povijest filozofije
dr. sc. Silvana Fužinato – Biblija: Stari zavjet (Sveučilište u Osijeku - Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu)
dr. sc. Georg Gasser – Filozofska antopologija (Sveučilište u Innsbrucku, Katholisch–Theologische Fakultät)

mr. sc. Srećko Koralija - Povijest filozofije
mr. sc. Jasminka Domaš – Judaizam (HRT – Vanjsko politička redakcija Hrvatskoga radija)

Ivana Pavla Novina, mag. phil. et mag. soc. – Povijest filozofije
Slavenka Tokić, mag. phil. et mag. soc. – Logika